ne demek?

Makyaj malzemelerinin genel adı

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isimÇoğul

Kullanımı;

"Güzellik müstahzarları alanında kıyım korkunçtu. Parfümlerin, rujların, göz boyalarının, zehirli olup olmadığı tavşanları kör etmek yoluyla kolayca anlaşılabiliyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

gü-zel-lik müs-tah-zar-la-rı