güzellik müstahzarları ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Makyaj malzemelerinin genel adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-zel-lik müs-tah-zar-la-rı