güneş yılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş'in görünürdeki yıllık hareketine göre tanımlanan yıl.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-neş yı-lı