güneş banyosu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Vücudun her yanını veya bir bölümünü güneş ışınlarına tutma, güneşlenme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-neş ban-yo-su