güle oynaya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sevinerek, neşe ile

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,mecaz, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "Çocuklar güle oynaya parka koştu."


Hecelenişi / Hecelemesi;
gü-le oy-na-ya