gözeler arası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokularda gözelerin arasında yer alan, hücreler arası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-ze-ler a-ra-sı