göz altı kremi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Göz altı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
göz al-tı kre-mi