gözünü veya gözlerini duman bürümek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

hayale dalmak, dalgınlaşmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

hüzünlenmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü-nü ve-ya göz-le-ri-ni du-man bü-rü-mek