gözü gönlü tok ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Gözü tok. "(Paraya, mala düşkünlük göstermeyen, açgözlülük etmeyen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-zü gön-lü tok