görüş açısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyi görebilme alanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bakış açısı


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-rüş a-çı-sı