gönül rızası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İç rahatlığıyla olur verme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül rı-za-sı