gönül eğlencesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsanı oyalayıp hoşça vakit geçirten şey veya kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gö-nül eğ-len-ce-si