gökçe yazın ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edebiyat. "(Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
gök-çe ya-zın