fototropizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işığa doğrulum. "(Işık etkisiyle bir bitkinin büyüme hareketi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca phototropisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-tot-ro-pizm
fototropizm