fototaktizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Işığa göçüm. "(Bir hücrelilerde birdenbire aydınlanma sonucu görülen tepkime, fototaksi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca phototactisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
fo-to-tak-tizm