formel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Biçimsel. "(Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca formel

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Resmî

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "formel eğitim"

Hecelenişi / Hecelemesi;
for-mel