fitillemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fişek, dinamit vb. patlayıcı maddelerin fitilini ateşlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Birini kızdırmak veya kışkırtmak, fitil vermek

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fi-til-le-mek