fesahat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kurallı, etkileyici, heyecan verici, inandırıcı, sanatlı söz söyleme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Arapça feṣāḥat

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Söz diziminin kelimeleriyle birlikte ahenkli, kolay anlaşılır ve dil kurallarına uygun olması hâli


Hecelenişi / Hecelemesi;
fe-sa-hat