fersude ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eskimiş, yıpranmış, aşınmış

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça fersūde


Hecelenişi / Hecelemesi;
fer-su-de