ne demek?

Kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve sermaye piyasası, para piyasası vb. piyasa biçimlerine bağlı farklılıklardan oluşan ve para sahibinin üretimden aldığı pay oranı; faiz haddi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim ekonomi

Hecelenişi / Hecelemesi;

faiz ora-nı