faiz oranı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve sermaye piyasası, para piyasası vb. piyasa biçimlerine bağlı farklılıklardan oluşan ve para sahibinin üretimden aldığı pay oranı, faiz haddi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fa-iz o-ra-nı