fıstık rengi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sarıya çalan açık yeşil renk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu renkte olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
fıs-tık ren-gi