ne demek?

İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Rumca"

Kullanımı;

"Pastacı fırını."

Hecelenişi / Hecelemesi;

fı-rın

Bu ocakta pişirilmiş

Tipi / Türü;

sıfat

Ekmek, pasta vb.nin pişirildiği ve satıldığı dükkân

Elektrik, tüp gaz ve doğal gazla çalışan, yiyecekleri pişirmeye veya ısıtmaya yarayan alet

Kullanımı;

"Elektrik fırını."

Bir maddenin fiziksel veya kimyasal değişime uğratılması amacıyla içinde ısıtıldığı araç