fürumaye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sütü bozuk, mayası bozuk, soysuz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça furū + māye


Hecelenişi / Hecelemesi;
fü-ru-ma-ye