eyyam ağası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse, eyyam efendisi, eyyam reisi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ey-yam a-ğa-sı