ne demek?

Çoğunlukla valilerce yönetilen ve yönetim bakımından bir tür bağımsızlığı olan yönetim bölgesi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kökeni;

"Arapça eyālet"

Hecelenişi / Hecelemesi;

eya-let

Osmanlı Devleti'nde en büyük sivil veya askerî yönetim bölgesi

Tipi / Türü;

tarih