etken fiil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etken. "(doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
et-ken fi-il