ne demek?

Birinin eteğini saygı göstermek amacıyla öpmek veya öper gibi yapmak

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

-iFiil

Kullanımı;

"Sedirin yanına varıp hanımı etekledi."

Hecelenişi / Hecelemesi;

etek-le-mek


Yaranmaya çalışmak, dalkavukluk etmek

Tipi / Türü;

mecaz