etüt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca étude

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ön çalışma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir konuyu inceleyen, araştıran eser veya yazı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Öğrencilerin, bir belletmenin gözetimi, denetimi altında ders çalışmaları, mütalaa, müzakere

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "etüt odası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-tüt
etüt