esmayıhüsna ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Allah'ın adları, esmayışerife.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, çokluk, din bilgisi, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça esmā + ḥusnā


Hecelenişi / Hecelemesi;
es-ma-yı-hüs-na