eriten ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçinde katı bir madde eriyebilen veya katı bir maddeyi eritebilen "(sıvı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,kimya"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ri-ten