enternasyonalist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uluslararasıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca internationaliste


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-ter-nas-yo-na-list