entel ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Entelektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış "(kimse)".

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca intellectuelle

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sahte aydın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-tel