enberi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir gök cisminin yörüngesi boyunca, etrafında dolandığı merkezî cisme en yakın olduğu nokta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
en-be-ri