meaning in Turkish

1. means (synonym):

Herhangi bir konuda eşitlik gözetilmeden yapılan paylaştırma, kul taksimi karşıtı

pronounce

:

class / type;

Noun Metaphor

Syllables;

Al-lah tak-si-mi