emir komuta zinciri ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılacak bir iş için ast ve üstler arasında emir alıp verme

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir işlemi hiyerarşik düzende yapma


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mir ko-mu-ta zin-ci-ri