ne demek?

Fiilin bildirdiği oluş ve kılışın gerçekleşmesinin emredildiğini veya istendiğini belirten ve her şahıs için farklı çekimleri bulunan kip; buyurma kipi: gel, gelsin, gelin, gelsinler

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim dil bilgisi

Hecelenişi / Hecelemesi;

emir kipi