emir kipi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiilin yapılmasını dileyen veya emreden isteme kipi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

Örnek / Cümle; "Uyusun, gidin, yazın."


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mir ki-pi