emekleme çağı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir şeyde henüz olgunluk, deneyim kazanılmamış dönem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mecaz, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-mek-le-me ça-ğı