elma yanaklı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yanağı kırmızı, parlak, canlı olan "(kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlıklı

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el-ma ya-nak-lı