elli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kırk dokuzdan sonra, elli birden önce gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 50 ve L roma rakamlarının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Beş kere on, kırk dokuzdan bir artık

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Eli olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

İlişkili birleşik kelimeler; "ellibir" "elli binlik"

Hecelenişi / Hecelemesi;
el-li