ne demek?

Söylenen şey beğenilmediği zaman “yok canım, daha neler!” anlamında kullanılan bir söz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eli-nin körü