elinin körü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bıktırıcı, usandırıcı durum karşısında kullanılan bir azarlama sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-nin kö-rü