elibelinde ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Halı ve kilimlere yapılan, ellerini beline koymuş insan figürünü andıran bir motif türü, eliböğründe, koçboynuzu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-li-be-lin-de