elektrik direği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elektrik enerji hatlarını taşıyan ağaç veya metal direk

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-lekt-rik di-re-ği