ne demek?

Eleştirmek işi; tenkit

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Eleştirme her okurun, her seyircinin başlıca hakkıdır."

Hecelenişi / Hecelemesi;

eleş-tir-me