el yazısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kalemle yazılan yazı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Harflerin bitiştirilerek yazılmasıyla oluşan bir yazı türü


Hecelenişi / Hecelemesi;
el ya-zı-sı