el kılavuzu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir konuda basit konuları ve bilgileri içeren kitapçık

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el kı-la-vu-zu