el arabası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elle sürülen taş, toprak vb. taşımaya yarayan, tek tekerlekli ve iki kollu, küçük araba

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el a-ra-ba-sı