el alışkanlığı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el a-lış-kan-lı-ğı