el çantası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçine özel eşya konulan, günlük işlerde veya kısa gezilerde kullanılan çanta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
el çan-ta-sı