eksperimantalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Deneyselcilik. "(Gerçek bilginin ancak deney yoluyla elde edilebileceğini, bilgilerimizin varsayıma dayanan bir nitelik taşıdığını, gerçeğin insan yaşantısının bir ürünü olarak düşünülmesi gerektiğini, değerler ile ahlaklılığın mutlak değil, toplumsal olduğunu ileri süren öğreti)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca expérimentalisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
eks-pe-ri-man-ta-lizm