ne demek?

Eksik olma durumu; eksi, kalıklık, noksan, noksanlık, nakisa

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki millî şuur eksikliğinden gelmesin?"

İlişkili birleşik kelimeler;

"demir eksikliği"

Hecelenişi / Hecelemesi;

ek-sik-lik

Eksik olan miktar; noksan, nakisa