ekmek kırıntısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekmek ufağı. "(ekmek kesilirken veya bölünürken dökülen parçacıklar)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-mek kı-rın-tı-sı